gototopgototop
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

CƠM TẤM 15.000 VNĐ

CƠM SƯỜN 15.000 VNĐ

CƠM GÀ 18.000 VNĐ

THỰC ĐƠN - CƠM TẤM LỌ LEM

CƠM SƯỜN 15.000 VNĐ

SƯỜN BÌ CHẢ 18.000 VNĐ

SƯỜN BÌ ỐP LA 19.000 VNĐ

LẠP XƯỞNG CHIÊN 15.000 VNĐ

ĐẬU HỦ NHỒI THỊT 15.000 VNĐ

CƠM CHẢ 15.000 VNĐ

CÁ RÔ KHO 18.000 VNĐ

CÁ LÓC KHO 18.000 VNĐ

GÀ XÀO SẢ ỚT 18.000 VNĐ

BA RỌI CHIÊN SẢ 18.000 VNĐ

THỊT KHO TÀU 18.000 VNĐ

SƯỜN NON RIM 18.000 VNĐ

HEO QUAY 22.000 VNĐ

CÁNH GÀ CHIÊN 24.000 VNĐ

ĐÙI GÀ CHIÊN 24.000 VNĐ

THỊT TRỨNG CHIÊN 15.000 VNĐ

KHỔ QUA NHỒI THỊT 6.000 VNĐ

CANH CHUA 15.000 VNĐ

THỊT KHO TÀU 18.000 VNĐ

LÓC KHO 18.000 VNĐ

SƯỜN NON RIM 22.000 VNĐ

GÀ XÀO SẢ ỚT 18.000 VNĐ

BA RỌI CHIÊN SẢ 18.000 VNĐ

LẠP XƯỞNG CHIÊN 15.000 VNĐ

CÁNH GÀ CHIÊN 24.000 VNĐ

ĐÙI GÀ CHIÊN 24.000 VNĐ

THỊT TRỨNG CHIÊN 15.000 VNĐ

KHỔ QUA NHỒI THỊT 6.000 VNĐ

CƠM CHẢ 15.000 VNĐ

SƯỜN BÌ ỐP LA 19.000 VNĐ

SƯỜN BÌ CHẢ 18.000 VNĐ

CANH CHUA 15.000 VNĐ

HEO QUAY 22.000 VNĐ

ĐẬU HŨ NHỒI 15.000 VNĐ

CÁ RÔ KHO 18.000 VNĐ

Developed by N.S.T